48 12 281 74 74 info@dandav.com.pl

Najczęstsze problemy

Jesteś tutaj

Wiele drobnych usterek można usunąć samodzielnie. Nie jest do tego potrzebna specjalistyczna wiedza, ani skomplikowane narzędzia. Przygotowaliśmy opis najczęściej zgłaszanych problemów, podpowiedzi co należy wówczas zrobić.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, pomysły, podpowiedzi tematów, które trzeba opisać, by ułatwić Państwu konserwację i użytkowanie naszych wyrobów, wyeliminować sytuacje problemowe.

 1. Klucze nie pasują do zamka żaluzji

  Proszę upewnić się, czy używacie Państwo właściwych kluczy. Zdarza się, że w danym sklepie znajdą się przypadkowo klucze z innej placówki. Przypominamy, że standardowo wraz z każdą żaluzją dostarczamy

  • 2 oryginalne klucze do sterownika, oraz, dodatkowo, 2 tzw. "klucze surowe", z których można wykonać w punkcie usługowym dodatkowe klucze;
  • 2 oryginalne klucze do zamka listwy dolnej, oraz, dodatkowo, 2 tzw. "klucze surowe", z których można wykonać w punkcie usługowym dodatkowe klucze;
  • klucz imbusowy służący do awaryjnego otwarcia żaluzji w przypadku braku prądu

  Miniaturki zdjęć wymienionych klucz lub użycie nazwy jako linka do folderu ze zdjęciami akcesoriów

 2. Po przekręceniu klucza w sterowniku żaluzja nie podnosi się

  Proszę upewnić się, czy zamek w listwie dolnej jest otwarty. Jeśli tak, należy sprawdzić czy do obiektu dopływa prąd elektryczny. W przypadku braku napięcia należy skorzystać ze wskazówek zawartych w instrukcji obsługi w systemie awaryjnym.

  Jeśli zamek w listwie dolnej jest otwarty i do obiektu dopływa prąd, a mimo to nie działa sterowanie żaluzją, należy otworzyć ją w systemie awaryjnym i skontaktować się z serwisem.

  UWAGA: po przywrócenia napięcia należy przywrócić żaluzję do działania w systemie elektrycznym.

 3. Pancerz żaluzji samoczynnie opada lub szarpie, "ucieka"

  Najczęstszą przyczyną tej usterki jest fakt, że żaluzja była obsługiwana w systemie awaryjnym i po podaniu napięcia nie została przełączona na system elektryczny, nie został zablokowany hamulec (linka) do awaryjnego otwierania. Należy skorzystać klucza imbusowego użytego do przejścia na system awaryjny i przekręcić go do poczucia oporu.

 4. Klucz nie przekręca się w zamku szklanej witryny/szklanych drzwi

  Proszę sprawdzić, czy w zamku nie znajduje się jakieś zanieczyszczenie. Jeśli nie widać żadnych nieprawidłowości na zewnątrz, wskazane jest użycie penetrującego środka chemicznego typu WD-40.

  W przypadku, gdy problem nadal występuje, proszę dokładnie obejrzeć klucz – być może któryś z ząbków jest ułamany lub zakrzywiony.

  Po wykluczeniu wszystkich opisanych możliwości zalecamy wymianę wkładki zamka. W naszych realizacjach stosujemy standardowo wkładki typu Gerda, które można wymienić we własnym zakresie.

  Jeśli wymiana wkładki nie rozwiąże problemu, konieczna jest wymiana zamka lub regulacja drzwi.

 5. Drzwi ocierają się o podłogę w lokalu

  Zanim przystąpicie Państwo do regulacji drzwi, sugerujemy sprawdzić, czy podłoga w lokalu nie odkształciła się. (Powodem deformacji może być wilgoć, mróz, inne czynniki). Można to sprawdzić otwierając drzwi na korytarz, upewniając się, czy w takim trybie funkcjonowania też występuje tarcie.

  Drzwi mają możliwość regulacji na okuciach. Zakres regulacji jest niewielki, wynosi tylko kilka milimetrów. Podczas montażu drzwi regulowane są do poziomu "0" posadzki korytarza.

  Jeśli drzwi funkcjonowały prawidłowo po ich zamontowaniu, a problem pojawił się po pewnym czasie i stopniowo nasilał się, zalecane jest wezwanie serwisu. Zwlekanie ze zgłoszeniem usterki może doprowadzić do całkowitego zablokowania skrzydła drzwiowego.

 6. Drzwi ocierają się o górną szybę (naświetle) lub kaseton reklamowy

  Problemem może być wadliwe zamontowanie kasetonu reklamowego, który opadł nieco pod własnym ciężarem. Kaseton nie powinien obciążać witryny, jego mocowanie powinno być uzgodnione z producentem drzwi szklanych. Zalecamy sprawdzenie mocowania kasetonu reklamowego i wezwanie serwisu oraz dostawcy kasetonu reklamowego.

 7. Odpadają osłonki okuć

  Osłony okuć zawiasów i zamków są montowane zaciskowo na okuciach. W trakcie eksploatacji może się zdarzyć, że odpadną. Należy je wówczas zamocować ponownie samodzielnie lub schować w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie i przy najbliższej okazji poprosić serwisanta o ich ponowne zamontowanie.

 8. Nastąpiło ugięcie tafli szklanych

  Tafle szklane witryny (stałe) na ogół są sklejone bezbarwną taśmą. W trakcie eksploatacji możliwe jest, że straci ona swoje właściwości klejące. W efekcie może nastąpić ugięcie tafli szklanych powodujące szczeliny. Jest to zjawisko naturalne, ponieważ szyby uginają się pod własnym ciężarem. Nie ma jednak niebezpieczeństwa, że tafle szklane pękną, są bowiem osadzone profilach. Zalecamy wezwanie serwisu w celu sklejenia szyb.

 9. Występują wady w szkle

  Tafle szklane stosowane w witrynach wykonywane są ze szkła budowlanego. Produkt ten objęty jest gwarancją producenta, a ocena jego jakości dokonywana jest zgodnie z normą PN-EN 12150-1 dotyczącą szkła termicznie hartowanego oraz normą PN-EN572-2 dotyczącą szkła float. Występujące w szkle wszelkie smugi, odbarwienia itp., nie dające się usunąć środkami czystości, zalecamy zgłaszać w trybie reklamacyjnym. Zgłoszenia są rozpatrywane na podstawie zdjęć lub oględzin na miejscu przedstawiciela producenta szkła.

  Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, np. zarysowania, wyszczerbienia itp., nie podlegają ochronie gwarancyjnej.

 10. Nastąpiło rozbicie szkła

  Tafle szklane stosowane w witrynach i drzwiach szklanych wykonane są ze szkła hartowanego bezpiecznego, zwykle o grubości 10-12 mm. Szkło tego typu jest odporne na uderzenia. Jednakże w przypadku silnego uderzenia, najczęściej punktowego, dochodzi do rozbicia tafli i w konsekwencji rozsypania się elementów szkła. Jego odłamki, mimo, iż jest to szkło bezpieczne, mogą zranić, zwłaszcza jeśli spadają z dużej wysokości.

  W przypadku rozbicia tafli szklanej należy dokonać oględzin uszkodzonej powierzchni, jeśli to możliwe sfotografować uszkodzoną taflę zachowując stosowne środki ostrożności, po czym przesłać zgłoszenie serwisowe. W możliwie najkrótszym czasie dokonamy wymiany uszkodzonego elementu.